ਗੈਰ-ਬੁਣੇ geotextiles

  • Non-woven Geotextiles For Isolate Construction Materials

    ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਉਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਗੈਰ-ਬੁਣੇ ਜੀਓਟੈਕਸਟਾਈਲ

    ਵੇਵ ਜੀਓਟੈਕਸਟਾਇਲ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੌਲੀਪ੍ਰੋਪਾਈਲੀਨ, ਪੌਲੀਪ੍ਰੋਪਾਈਲੀਨ ਅਤੇ ਪੋਲੀਥੀਲੀਨ ਫਲੈਟ ਧਾਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂਤਰ ਧਾਗੇ (ਜਾਂ ਫਲੈਟ ਧਾਗੇ) ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਲੂਮ ਦੀ ਲੰਮੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਵਾਰਪ ਧਾਗਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਉਹ ਦਿਸ਼ਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੈਬਰਿਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ)