ਨਿਰਮਾਣ ਫਾਰਮਵਰਕ

  • Construction Formwork for High-speed rail

    ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ ਫਾਰਮਵਰਕ

    ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਫਾਰਮਵਰਕ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ: ਬ੍ਰਿਜ ਸਟੀਲ ਫਾਰਮਵਰਕ, ਹਾਈਵੇ ਸਟੀਲ ਫਾਰਮਵਰਕ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੀਲ ਫਾਰਮਵਰਕ, ਸਬਵੇਅ ਸਟੀਲ ਫਾਰਮਵਰਕ, ਮਿਉਂਸਪਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਟੀਲ ਫਾਰਮਵਰਕ, ਰੇਲ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਟੀਲ ਫਾਰਮਵਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ।